O NÁS

„Nemôžeme zabudnúť na našu minulosť, ale musíme sa sústrediť na budúcnosť. Veríme v profesionálnych znalostiach a v moderných technológiách a snažíme sa vytvárať trvalú hodnotu prostredníctvom neustáleho rozvoja a expanzie, čím sa položí základ pre ďalších 100 rokov spoločnosti. Robíme to preto, aby sme uspokojili potreby zákazníkov s obnovenou, dynamickou spoločnosťou.”

Pozdrav majiteľa

Vítame Vás na webstránke výrobcu prístrojov nízkeho napätia GANZ KK s.r.o., kde nájdete aktuálne informácie o histórii, aktuálnom dianí a princípoch našej spoločnosti, ktorá sa datuje už viac ako 100 rokov dozadu. Sme hrdí, že sme v roku 2017 prevzali takú spoločnosť, ktorá sa prispôsobuje výzvam 21. storočia, nadväzuje na tradície svojich predchodcov a nahromadené odborné znalosti. Je pre nás dôležité, že okrem desaťročných odborných znalostí naša spoločnosť, ako kľúčový hráč v maďarskom priemysle predstavuje aj hodnotu, ktorá je v odvetví jedinečná.
Začali sme práce plným nasadením, v dôsledku čoho sa spoločnosť GANZ KK v najbližších rokoch vydá na cestu kompletnej inovácie, udržania a rozširovania svojej pozície na domácom a zahraničnom trhu elektrotechnického priemyslu. Pridajte sa k nám na cestu, počas ktorej pri zachovaní našich hodnôt máme za ambície nielen technologický rozvoj, ale aj plnú digitalizáciu a automatizáciu!
Každý náš krok je vedený cieľom naďalej slúžiť potrebám našich zákazníkov s najvyššou kvalitou a profesionálnymi štandardmi a vytvárať trvalú hodnotu pre elektrotechnický priemysel.

S úctou:
Gergő Szabó – majiteľ – konateľ
Gyula Gansperger – majiteľ – konateľ

NOVÉ VEDENIE
– NOVÉ CESTY

V roku 2018 vyštartovala naša spoločnosť na cestu, počas ktorej bude po všetkých stránkach obnovená. Na podporu kvalitnej výroby sme mysleli nielen na technologický vývoj a vývoj produktov, ale aj na redizajn nášho vzhľadu. Okrem modernizácie a rozvoja infraštruktúry sme začali aj rozširovať naše R&D (výskum a vývoj) aktivity a nadväzovať spolupráce, ktoré prinesú talenty do našej spoločnosti, spoluprácou na implementácii automatizácie a digitalizácie. V budúcnosti budeme klásť ešte väčší dôraz na výhody, že okrem veľkosériovej výroby je možné pod značkou GANZ KK realizovať aj dizajn a výrobu špeciálnych a úplne unikátnych produktov, slúžiacich tak jedinečným potrebám našich zákazníkov.

NAŠE SLUŽBY

VÝROBA
VÝROBA
Výrobná technológia je založená na stáročných tradíciách a pri neustálej obnove poskytuje stabilný základ našej spoločnosti.
MONTÁŽ
MONTÁŽ
Montážou zariadení poskytujeme riešenia na kľúč pre našich zákazníkov, ktorí si zvolia praktický spôsob dodania.
PREDAJ
PREDAJ
Produkty sa k používateľom dostávajú predovšetkým prostredníctvom predajcov, ale sme pripravení uspokojiť potreby zákazníkov aj priamo na tradičných aj digitálnych platformách.

GANZ KK VO SVETE

Okrem toho, že exportný obrat produktov našej spoločnosti je stále významný, v roku 2018 došlo k ďalšej expanzii na trhu. Sme prítomní na trhoch Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Grécka, Rumunska, Egypta, Slovinska, Turecka, Srbska, Libanonu, Bulharska a ďalších krajín Blízkeho východu, Pobaltia a niektorých afrických krajín.

NAŠOU VÁŠŇOU JE KVALITA

Zaviazali sme sa poskytovať našim partnerom trvalo vysokú kvalitu.
Za týmto účelom aplikujeme tak vo vývoji, ako aj riadení výroby integrovaný systém kvality a riadenia spoločnosti, (ISO 9001: 2015) ktorý popri ochrane životného prostredia slúži aj na efektívne fungovanie spoločnosti a poskytnutie informácií zákazníkom ( ISO 14001: 2015). Naše osvedčenia o zhode EAC sú nevyhnutné na predaj produktov na území colnej únie (Rusko a bývalé krajiny SNŠ).